პროექტები

მიმდინარე

Old City Panorama

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

სრულად arrow

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Ezo Old Tbilisi

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

სრულად arrow

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Taghi Old Tbilisi

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

სრულად arrow

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Bukhaidze B1

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

სრულად arrow

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Bukhaidze B2

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

სრულად arrow

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Old City Panorama

ლოკაცია

მიხეილ ბუხაიძის #44

ჩაბარების დრო

2023

მიმდინარე

Ezo Old Tbilisi

ლოკაცია

გორკის შესახვევი 1-ლი

ჩაბარების დრო

2024

მიმდინარე

Taghi Old Tbilisi

ლოკაცია

მიხაილ ბუხაძის #48

ჩაბარების დრო

2024

მიმდინარე

Bukhaidze B1

ლოკაცია

ბუხაიძის შესახვევი 6ა

ჩაბარების დრო

2022

დასრულებული

Bukhaidze B2

ლოკაცია

ბუხაიძის შესახვევი 6

დასრულების თარიღი

2022